تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد (ویژه حافظان کل قرآن کریم)

داوطلبان گرامی مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ تا پایان وقت روز پنج شنبه ۲۸ آذر ماه تمدید گردید.

به اشتراک بگذارید :