اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه و زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته‌ هاي تحصيلي براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ در آزمون ورودي دوره‌ هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۸

ضمن آرزوی موفقيت براي كليه متقاضيان، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۸ مي‌رساند كه نتيجه اوليه اين آزمون از ساعت ۲۰:۰۰ به بعد روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ اعلام خواهد شد. آن دسته از داوطلباني كه بر اساس اعلام نتيجه و مفاد كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در اين آزمون شوند، لازم است براساس مفاد اطلاعيه‌اي كه در اين خصوص همزمان با اعلام نتيجه بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان  قرار داده مي‌شود، نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر خود از روز چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹ لغايت روز یکشنبه ۹۸/۰۴/۲۳ اقدام نمايند. 

لازم به توضيح است كه دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ۲) آزمون مذكور از روز دو‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ بر روي سايت اين سازمان قرار خواهد گرفت.

به اشتراک بگذارید :