فرم [نظر سنجی] و [گواهی موسسات] در تایید طرح مدرسه ی مجازی هنر تلاوت

 

۱- نظرسنجی مدرسه هنر تلاوت

 

 

۲- [گواهی موسسات] در تأیید طرح مدرسه ی مجازی هنر تلاوت کلاس مجازی موسسه:

 

 

 

۱-گواهی موسسه موقوفه مکتب القرآن ثارالله استان شیراز -لامرد 

 

 

 

۲-گواهی موسسه قرآنی ندای ترنم ملکوت استان همدان

 

 

 

۳-گواهی موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورین استان مازندران 

 

 

 

 

۴-گواهی موسسه مرکز دارالقرآن امام خمینی ایرانشهر 

 

 

 

 

۵-گواهی موسسه قرآنی ندای ترنم ملکوت استان همدان

 

 

به اشتراک بگذارید :