اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون صحت حفظ و زمان برگزاري آزمون صحت حفظ قرآن مجيد

بدينوسيله اسامي آن‌ دسته از حافظان كل قرآن مجيد (ديپلم و غيرديپلم)  و كارشناسان رسمي علوم قرآني كه در آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۷ شركت نموده و حائز شرايط مي­باشند، جهت شركت در آزمون صحت حفظ اعلام مي شود. لذا رعايت موارد ذيل براي تمامي داوطلبان گرامي الزامي است:

 

الف) براساس مصوبه جلسه ۵۷۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن دسته از حافظان ديپلم، غيرديپلم و ليسانس علوم قرآني كه داراي يكي از مدارج به شرح جدول ذيل مي باشند از شركت در آزمون صحت حفظ معاف خواهند بود.

درجه تخصصي

عنوان

شرايط لازم

۱

استاد حفظ قرآن

حافظ ممتاز قرآن، آشنا با تفسير علوم قرآني و داراي ۱۰ سال سابقه تدريس و تربيت حافظان قرآن

۲

حافظ ممتاز قرآن

تسلط بر تلاوت مرتل كل قرآن از حفظ، ترجمه آيات و مفردات قرآن

۳

حافظ كل قرآن

تسلط بر خواندن كل قرآن از حفظ، همراه با درك معناي آيات

 

بنابراين به منظور استفاده از هرگونه مزاياي قانوني مربوط به حافظان قرآن چنانچه داراي يكي از مدارك تخصصي فوق به امضاي رئيس محترم سازمان تبليغات اسلامي و وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشيد با ارائه اصل و تصوير مدرك در روز آزمون از شركت در آزمون صحت حفظ معاف خواهيد بود.

۱- حافظان ديپلم و زيرديپلم كه از آزمون صحت حفظ معاف هستند لازم است جهت تطبیق اصل مدارک در روز آزمون حاضر شوند و براي صدور مدرك كارشناسي، مدارك ذيل را تا تاريخ ۰۶/۰۵/۹۷ به آدرس سازمان سنجش آموزش كشور، صندوق پستي ۴۳۷۸/۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فني و آماري سازمان  ارسال نمايند:

۱-۱) تصوير شناسنامه و كارت ملي

۱-۲) ۲ قطعه عكس۴۳ تمام رخ، تهيه شده در سال جاري

۱-۳) تصوير مدرك تخصصي صحت حفظ كه در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد

۲- حافظان داراي مدرك كارشناسي رسمي علوم قرآني كه از آزمون صحت حفظ معاف هستند لازم است جهت تطبیق اصل مدارک در روز آزمون حاضر شوند و براي استفاده از تسهيلات لازم است تا تاريخ ۹۷/۰۶/۰۵ مدارك ذيل را به آدرس سازمان سنجش آموزش كشور، صندوق پستي ۴۳۷۸/۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فني و آماري سازمان  ارسال نمايند:

۲-۱) تصوير مدرك كارشناسي رسمي علوم قرآني با گرايشهاي علوم قرآن مجيد، تفسير قرآن مجيد، فنون قرائت مجيد، تلاوت و كتابت قرآن مجيد، تربيت معلم قرآن و تربيت مربي عقيدتي سياسي، الهيات و معارف اسلامي با گرايش علوم قرآن و حديث.

۲-۲) تصوير مدرك تخصصي صحت حفظ كه در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.

۲-۳) فهرست رشته­ها و دانشگاهاي انتخابي در مجموعه امتحاني الهيات و معارف اسلامي ( كد رشته ۱۱۱۱)- اين فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون كارشناسي ارشد قابل بهره برداري مي باشد.

ب) حافظان داراي مدرك كارشناسي رسمي علوم قرآني با گرايشهاي ياد شده در بند ۲-۱ ( اسامي ذكر شده در جداول ذيل) كه از آزمون صحت حفظ معاف نمي­باشند، مي بايست تصوير مدرك كارشناسي رسمي خود را تا تاريخ ­سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۳۰ به نمابر ۸۸۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ فاكس نمايند.

تذكر: به همراه داشتن اصل و تصوير مدرك كارشناسي مورد تاييد در روز آزمون الزامي است.

دارندگان ديگر مدارك كارشناسي غير علوم قرآني حق استفاده از اين تسهيلات را دارا نمي باشند.

حافظان كل قرآن مجيد كه در سالهاي گذشته  از تسهيلات قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر استفاده كرده اند، حق استفاده مجدد از اين تسهيلات را  نخواهند داشت.

زمان برگزاري آزمون صحت حفظ از روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۰  لغايت پنج شنبه ۹۷/۰۶/۱۵ خواهد بود. لازم به ذكر است داوطلبان معرفي شده لازم است جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و آگاهي از زمان و مكان برگزاري اين آزمون از روز دو­شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۵  لغايت جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۰۹ به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند.

مواد آزمون صحت حفظ:

آزمون صحت­حفظ به ميزان ۱۰ سوال از كل قرآن كريم (هر سه جزء يك سوال به صورت شفاهي)

آزمون تلاوت شامل نكات تجويدي، وقف و ابتدا، صوت و لحن مفاهیم

داوطلبان زن دارنده مدرك ديپلم و زيرديپلم

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

۱

احمدي

فائزه

محمداسماعيل

۸۹

سراني

سعيده

غيبعلي

۲

اذريون

ايمان

خلف

۹۰

سرچاهي

مليحه

محمد

۳

ارجمندي

نسرين

فرهاد

۹۱

سرخوش سلطاني

زينب

نوروزعلي

۴

اسدي ريزي

زهرا

علي

۹۲

سعيدي

مرضيه

جمشيد

۵

اسلامي

ريحانه سادات

سيدمحمدهادي

۹۳

سقرجوقي فراهاني

مريم

اصغر

۶

اسلاميه

منيره

عليرضا

۹۴

سلطاني

كوكب

احمد

۷

اصف اگاه

زهرا

سيدنوري

۹۵

سلطاني

سعيده

محمدحسين

۸

اقبالي بختياري

زهرا

لهراسب

۹۶

سليميان ريزي

كبري

مهديقلي

۹

امامي

مهري

جواد

۹۷

سياحي

عاطفه

عباس

۱۰

امامي خوبيار

رقيه

عوض

۹۸

شاهمرادي

زينب

شمسعلي

۱۱

امامي فر

حميده السادات

حسام

۹۹

شاهميرزالو

فاطمه

عباسعلي

۱۲

اميري

الهام

علي حسين

۱۰۰

شرفي سقي

فاطمه

محمد

۱۳

اميري

طاهره

حسن

۱۰۱

شعباني فخبي

مريم

احمدعلي

۱۴

اميري پور

مريم

مجيد

۱۰۲

شكرچي

زينب

هاشم

۱۵

اميني

عاليه السادات

سيداسداله

۱۰۳

شيراوند

زهرا

علي

۱۶

اولادي سلحشوري

فاطمه

جهانگير

۱۰۴

شيرزادي

ليلا

صيداحمد

۱۷

باروئي

مريم

حيدرعلي

۱۰۵

شيرزادي

مرضيه

غلامحسين

۱۸

باقركتابفروش

فاطمه

عباس

۱۰۶

صابري مقدم

مائده

محمود

۱۹

بخشي پور

زهرا

رمضان

۱۰۷

صادقي

فاطمه

محمدمهدي

۲۰

برادران عطارمقدس

معصومه

محمدعلي

۱۰۸

صديقي

نرجس

عباس

۲۱

براهويي نظر

منيره

عظيم

۱۰۹

صفايي

فاطمه

مصطفي

۲۲

برمچ

فاطمه

عباس

۱۱۰

طالبي

حديث

ولي

۲۳

بزرگزاده

زينب

عبدالصمد

۱۱۱

طاوسي ينگابادي

ليلا

عباس

۲۴

بستان چي

زهرا

حسين

۱۱۲

طاهري زاده تيكدري

نجمه

عباس

۲۵

بيك ولي

مرضيه

نظر

۱۱۳

عالم كارلاداني

نوذرالسادات

حسن

۲۶

پايدار

زينب

عبدالرضا

۱۱۴

عبدلي

سميه

علي

۲۷

پرزلف قمصري

زينب

عباسعلي

۱۱۵

عربكري

فاطمه

عمران

۲۸

پرگي

حميده

صفر

۱۱۶

عسكري شاهرخ ابادي

نجمه

مهدي

۲۹

پيروزي باسمنج

سميرا

حميد

۱۱۷

علمي منفرد

سكينه

حسن

۳۰

ترابي سلامي

هانيه

حسين

۱۱۸

علوي

زهرا

ابوتراب

۳۱

ثقفي

زهرا

علي

۱۱۹

علي ابادي

صديقه

عباس

۳۲

جانبخش

مهري

محرم

۱۲۰

علي ابادي فراهاني

زهرا

داوود

۳۳

جاويد

فاطمه

محسن

۱۲۱

عليرضايي خوراسگاني

عاطفه

حسين

۳۴

جسماني

رحيمه

ابراهيم

۱۲۲

عليزاده

معصومه

هاشم

۳۵

جعفري

زهرا

عباس

۱۲۳

غماسي

غفران

مجيد

۳۶

جعفري

رقيه

عليجان

۱۲۴

فتحي كارمزدي

منصوره

حبيب الله

۳۷

جلالی

نوبر

جعفر

۱۲۵

قادررسول

عظيمه

عبدالله

۳۸

جليلي

محبوبه

ابوالقاسم

۱۲۶

قاسمی

ندا

میکائیل

۳۹

جمشيدي نژاد

مدينه

عليرضا

۱۲۷

قاسمي كراني

مريم

كمال

۴۰

جوادي رونيزي

فاطمه

غلامرضا

۱۲۸

قره باغي

زهرا

حسين

۴۱

جوكار

محبوبه

عبدالمجيد

۱۲۹

قزلي

فاطمه

داوود

۴۲

جهانديده كركان

ليلا

محمد

۱۳۰

قسمتي

مليحه

حسن

۴۳

حاجي باقريان

فاطمه

علي

۱۳۱

قشمشمي ايرج

معصومه

محمد

۴۴

حاجي زاده حسين اباد

عظيمه

محمد

۱۳۲

قطب الديني ده ملا

فرزانه

علي

۴۵

حسيني

سيده طاهره

سيدقاسم

۱۳۳

قنبري

زهرا

علي

۴۶

حسيني

نازنين

سيدابوالفضل

۱۳۴

كاظمي زاده

نرگس

محمدحسين

۴۷

حسيني

حديثه سادات

سيدحسن

۱۳۵

كثيري حبيب ابادي

فاطمه

مهدي

۴۸

حسيني

طاهره سادات

سيدمصطفي

۱۳۶

كثيري حبيب ابادي

مريم

مهدي

۴۹

حسيني دولت ابادي

زينب السادات

سيدهاشم

۱۳۷

كريمي

فاطمه

محمود

۵۰

حسيني طاهري

مريم

ضيا

۱۳۸

كريمي

رقيه

عابس

۵۱

حسيني فر

زهراسادات

سيدفواد

۱۳۹

كريمي طاهري

فاطمه

عباس

۵۲

حسينيان بور

سكينه

سيدحسين

۱۴۰

كشاورزي

زينب

احمدعلي

۵۳

حقيقت طلب

حنانه

احمد

۱۴۱

كفيري

فاطمه

اكبر

۵۴

حوت

طيبه

دوست محمد

۱۴۲

كمرروستا

حديثه

محمد

۵۵

حيدرپور

حانيه

علي اصغر

۱۴۳

گلشن

طاهره

خانجان

۵۶

حيدرقلي زاده

مائده

رسول

۱۴۴

گلي جغري

محبوبه

جواد

۵۷

حيدري

فاطمه

كمال

۱۴۵

مالكي

فاطمه

ناصر

۵۸

خالقي زرندي

رضوان

حسين

۱۴۶

مجلسي

نورالهدي

محمد

۵۹

خدايي

فهيمه

اسداله

۱۴۷

محمدحسني لوطك

سارا

علي

۶۰

خرميان اصفهاني

متين

رسول

۱۴۸

محمدشريفي رناني

طيبه

محمدرضا

۶۱

خساره

مژگان

صفر

۱۴۹

محمدصالحي

عطيه

محمدرضا

۶۲

خليفه شوشتري

معصومه

محمدجواد

۱۵۰

محمدي

سميه

غلام

۶۳

خمري

فاطمه

محمدحسين

۱۵۱

محمدي انائي

فاطمه

خدامراد

۶۴

خواجوئي

فاطمه سادات

سيدمحمدمهدي

۱۵۲

محوي كويچ

حسنا

علي

۶۵

خواجه ارزاني

مطهره

حميد

۱۵۳

مريدي

فرشته

محمد

۶۶

دادوند

خديجه

محمدرضا

۱۵۴

مزروعي قمصري

فاطمه

محمود

۶۷

درودگر

منصوره

محمدتقي

۱۵۵

منتظري هدش

فاطمه

رضا

۶۸

دشتي

فرزانه

محمد

۱۵۶

موجودي

فاطمه

حسن

۶۹

دلال زاده بيدگلي

طاهره

ابوالفضل

۱۵۷

موسوي

سيده سميه

سيداژدر

۷۰

دوستمرادي

سارا

محمد

۱۵۸

موسوي جابري

سيده بتول

سيدطعمه

۷۱

ده پروري

ريحانه

حسين

۱۵۹

مهدي زاده گوكي

مهديه

محمد

۷۲

دهاقين

سميه

اسداله

۱۶۰

مهديزاده

فائزه

محمد

۷۳

دهقان

نجمه

رضا

۱۶۱

ميربلوچ زهي

سكينه

رحمت

۷۴

دهقان

يسري

محمدحسين

۱۶۲

ميرزاده ابگرمي

زهرا

محمد

۷۵

ذوالفقاري

عطيه

سعدي

۱۶۳

ميرزائي نياكردي

حليمه

دادخدا

۷۶

رافتي خداپرست

زهرا

حسين

۱۶۴

نارويي

جميله

مراد

۷۷

رجبي

زينب

علي

۱۶۵

ناظريان

فاطمه

حسين

۷۸

رجبي باب تنگلي

زهرا

عباس

۱۶۶

نجفي

حميده

محمدجواد

۷۹

رحماني خليلي

ربابه

غفور

۱۶۷

نصري نصرابادي

نسيم

حجت اله

۸۰

رحيمي زالوابي

سارا

ولي

۱۶۸

نقي

مريم

عليرضا

۸۱

رزماور

شمسي

محمدزمان

۱۶۹

نيازاده

زهرا

حميدرضا

۸۲

رضامنش

ليدا

يوسف

۱۷۰

نيسي

فريبا

عبدالزهرا

۸۳

رضائي

الهام

احسان اله

۱۷۱

وحيدي

زهرا

حسين

۸۴

روستائي

مطهره

غلامرضا

۱۷۲

ولايي زارع

ليلا

رضا

۸۵

رئيسي

رباب

محمد

۱۷۳

هاشمزهي

زهرا

نظر

۸۶

زارعيان جهرمي

مريم

حبيب الله

۱۷۴

همتيان بروجني

امنه

سعيد

۸۷

زاهديان فرد

سمانه

محمدمهدي

۱۷۵

يزديان پور

مرضيه

محمد

۸۸

زرگر

اكرم

محمدحسن

۱۷۶

يوسفي

سكينه

يوسف

۸۹

زمانيان

فاطمه

خسرو

 

داوطلبان زن دارنده مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

۱

احمدي

رقيه

احمد

۲

افشاري

سميه

محمد

۳

اكبري

عارفه زهرا

علي اصغر

۴

اميني

زهرا

كيومرث

۵

جليلي قاضي زاده

سيما

ناصر

۶

حق شناس

زهرا

عباس

۷

خاشعي فر

اعظم

احمدرضا

۸

خالقي زرندي

رضوان

حسين

۹

ذاكري مهر

زهرا

اصغر

۱۰

رستمي گوهري

زهرا

مصطفي

۱۱

سبزجو

زهرا

علي

۱۲

سليمان پوريدك

فاطمه

قاسم

۱۳

سليماني

زينب

خانعلي

۱۴

صادقيان

زينب

علي

۱۵

طلائي

معصومه

علي اصغر

۱۶

عامريان

نيره

عباسعلي

۱۷

غفوري كر

حليمه

حسين

۱۸

قاسمي

اكرم

علي اكبر

۱۹

قره داغي

سميه

شاپور

۲۰

محبي

زهرا

علي

۲۱

محمدي

زهره

عبدالله

۲۲

مومن نسب

مليحه

مهدي

۲۳

نظرزاده

فاطمه

علي

۲۴

ولايي ها

الهام

محمدحسين

۲۵

هزارخواني

مريم

عباس

 

داوطلبان مرد دارنده مدرك ديپلم و زيرديپلم

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

۱

اباديان

جنيد

عبدالواحد

۱۰۴

شاهيوندي

يوسف

علي

۲

ابروفراخ

ارش

كورش

۱۰۵

شجاعي پور

اميرمحمد

اصغر

۳

احمدي

نيما

عيسي

۱۰۶

شجيعي

حسين

حسن

۴

ارجمند

حامد

محمدهادي

۱۰۷

شعباني

عبداللطيف

محمدحسن

۵

اريسيان

مهدي

محمدعلي

۱۰۸

شعباني

اميرعلي

حسن

۶

ازاديان

محمدصديق

خجه محمد

۱۰۹

شعيبي

مجيد

نوروز

۷

استكي اورگاني

صالح

عليرضا

۱۱۰

شم ابادي

حسين

محمد

۸

اسكاني

عمران

عمر

۱۱۱

شمس صالحي

ياسر

شمس احمد

۹

اسماعيلي

سجاد

بهروز

۱۱۲

شه بخش

محمديوسف

حمل

۱۰

افشين

منصور

عبدالواحد

۱۱۳

شهبازي نارويي

محمد

رحيم

۱۱

افضلي يزدي

اميرحسين

محمدجواد

۱۱۴

شهرياري نشتيفاني

احسان

دوست محمد

۱۲

اقازاده اصل حميد

جعفر

حيدر

۱۱۵

شيخي

مصطفي

غلامرضا

۱۳

اكبري

عبدالله

يوسف

۱۱۶

صادقي نسب

هاشم

مصطفي

۱۴

اگاه

عبداله

منصور

۱۱۷

صحراگرد

مجتبي

ابراهيم

۱۵

امجدي

محمد

رحيم

۱۱۸

صفرزائي

ناصر

عبدالحميد

۱۶

ايراني مهر

محمدرضا

علي

۱۱۹

صفري

بهروز

جباربردي

۱۷

ايرانيان چهارمن نيم

محسن

نورالدين

۱۲۰

صلاح زهي

مسلم

عبدالله

۱۸

ايزدخواه

سيدمحمدحسين

ابراهيم

۱۲۱

طاهري سناجردي

علي

عبدالكريم

۱۹

ايلخاني

محمدمهدي

رضا

۱۲۲

عابدي

موسي

احمد

۲۰

باحجب عباسعلي پور

اميررضا

حسين

۱۲۳

عارفيان

محمد

محمدهادي

۲۱

بادران

محسن

رحم خدا

۱۲۴

عبادي نيا

ميلاد

رسول

۲۲

بازوبندي

محمدحسين

محمدعلي

۱۲۵

عباسي

علي

محمدجواد

۲۳

باطني

امير

عليرضا

۱۲۶

عزيزي

محسن

فضان

۲۴

باعاطفه حاجي نژاد

محمدجواد

امير

۱۲۷

عطايي بيدخت

يوسف

محمدرحيم

۲۵

باقري نسب

رضا

محمد

۱۲۸

عظيمي

احمد

عبدل

۲۶

بامري

عبدالرحيم

نورمحمد

۱۲۹

علي محمدي

حفيظ الله

تاج محمد

۲۷

باهورزهي سوراني

اسماعيل

علي هان

۱۳۰

عليزاده

ابراهيم

يعقوب

۲۸

بدايتي

سيدرضا

سيدرحيم

۱۳۱

عمادي

محمدجواد

محسن

۲۹

براتي

علي

ابوالفضل

۱۳۲

عمرزهي چاه كمالي

حمزه

عبدالله

۳۰

براهوئي نظرجاني

رحمت الله

سفر

۱۳۳

غفوري ابقه ئي

عصمت اله

نعمت اله

۳۱

بلوچ لاشاري

رحيم بخش

خدامراد

۱۳۴

غلاميان

محمدجواد

علي محمد

۳۲

بلوچي

عبدالجليل

دوست محمد

۱۳۵

غني زاده

مسعود

عبدالخالق

۳۳

بلوچي

عبدالحي

اسحق

۱۳۶

فاضلي بختياري

عبدالمجيد

نورعلي

۳۴

بلوكي

عبداللطيف

عبداله

۱۳۷

فتاحي مي ابادي

حميدرضا

شعبان

۳۵

بهرامي

كاظم

محمدامين

۱۳۸

فرجي

محمد

وحيد

۳۶

بيت عبدالمولي

صالح

عبدالصاحب

۱۳۹

فروغي

علي

نعمت الله

۳۷

پاكزاد

حسين

اسماعيل

۱۴۰

فرهنگ

فرشاد

عطا

۳۸

پورسعيدي زريب

علي

مرادعلي

۱۴۱

قادري

رزگار

خالد

۳۹

پورسعيدي زريب

مهدي

مرادعلي

۱۴۲

قجري

مصطفي

فيض محمد

۴۰

پورعباسي نجف ابادي

جواد

اسمعيل

۱۴۳

قلندرزهي قنات گزي

عارف

محمديوسف

۴۱

پيمان

عبدالقادر

غلامعلي

۱۴۴

قمري

محمد

محمدعلي

۴۲

تقوايي زاده

محمدحسين

عليرضا

۱۴۵

كبوداني نصراباد

عبدالله

خليل الله

۴۳

توكلي زاده

عليرضا

محمدعلي

۱۴۶

كرباسيان وردنامخواستي

علي

محمد

۴۴

جاسمي

فاروق

حسن

۱۴۷

كرنگش

احسان

عيد

۴۵

جاهدمايوان

جواد

محمديوسف

۱۴۸

كشاورز

محمدمهدي

حاجي علي

۴۶

جعفري رباني باستاني

رضا

محمدتقي

۱۴۹

كليوندرضايي

فرشاد

سيار

۴۷

چكي فورك

الياس

غلامرضا

۱۵۰

گرگيج

مهدي

شمس الدين

۴۸

حاجي حسيني

يونس

محمدحسين

۱۵۱

گزيري

عبداله

محمد

۴۹

حزابي پور

محمد

كريم

۱۵۲

گل شاهي

رضا

كريم

۵۰

حسن شاهي

علي

محمد

۱۵۳

گليفروشاني

محمدامين

علي

۵۱

حسين بر

محمدباقر

محمدحسين

۱۵۴

گنجي

مهران

اسماعيل

۵۲

حسين زاده

مجتبي

علي

۱۵۵

گنجي جامه شوران

مجتبي

جمشيد

۵۳

حسين زاده

علي

نظر

۱۵۶

گهرامزهي

عمير

ايوب

۵۴

حسيني

سعيد

حسن

۱۵۷

لطفي

علي

لطفعلي

۵۵

حسيني مباركه

سيدرضا

سيدمحمد

۱۵۸

محمدي منش

ارمين

منوچهر

۵۶

حيدري

صابر

كمال الدين

۱۵۹

محمديان

علي

عبدالرحمن

۵۷

خوروش

اميرحسن

نويد

۱۶۰

محمودزهي

عبدالحق

عبداله

۵۸

داداش پور

عبدالله

قاسم

۱۶۱

مرادي

محمدمهدي

بهزاد

۵۹

دامن خشك

اسماعيل

يوسف

۱۶۲

مرادي

امين

رضي

۶۰

دامني

محمديحيي

محمدابراهيم

۱۶۳

مرادياني گيزه رود

سيدحسين

سيدمرتضي

۶۱

دامني

ابوبكر

محمدابراهيم

۱۶۴

مرتضي نژاد

سيداسماعيل

غريب

۶۲

دامي

مختار

ابراهيم

۱۶۵

مسيبي

محمدجواد

محسن

۶۳

دانش پيپ

محمداكبر

موسي

۱۶۶

مصطفوي اصفهاني

سيدمحمدمهدي

سيدحسين

۶۴

داوطلب نعماني

قاسم

علي

۱۶۷

مطرقي

عباس

حمزه

۶۵

دايي زاده جلودار

محسن

محمدجان

۱۶۸

ملاحي

اسماعيل

ابراهيم

۶۶

درازهي

عبدالجليل

عبدالغفور

۱۶۹

ملاحي

عبدالله

محمد

۶۷

درستكار

احمد

عبدالرحيم

۱۷۰

ملازاده

عبدالمتين

عبدالواحد

۶۸

درياباري

سيدعلي

سيدثاني

۱۷۱

منعم زاده

ابراهيم

محمد

۶۹

دوراني

شعيب

عزيزالله

۱۷۲

موسوي

سيدپدرام

سيداحمد

۷۰

دوستي

رضا

جهانگير

۱۷۳

مومنيان

روح الله

يدالله

۷۱

رباطميلي

علي

مهدي

۱۷۴

مهدي زاده سرابي

مجيد

غلامحسين

۷۲

رباني

محمدطه

محمد

۱۷۵

مهديزاده بافقي

سجاد

حسين

۷۳

رحيمي

هادي

يوسف

۱۷۶

مهراني نيا

محمدجواد

جواد

۷۴

رحيمي زاده

ابراهيم

يوسف

۱۷۷

مهرپويان

محمدرضا

ابوالفضل

۷۵

رحيمي نژاد

محمدحسين

محمدجواد

۱۷۸

مهرجو

مهدي

حسن

۷۶

رسولي كرهرودي

مهدي

مصطفي

۱۷۹

مياحي زاده

محمدصادق

عبدالعزيز

۷۷

رفيعي

علي

عبدالله

۱۸۰

ميربلوچ زهي

مهدي

خداداد

۷۸

روشن دل هرمزي

محمود

نادر

۱۸۱

ميرسعيدي

سيدمهدي

سيدجعفر

۷۹

رهايي

احمد

محمدحسن

۱۸۲

ميرعرب رضي

حسين

روح اله

۸۰

ريگي

عبدالقادر

شيرك

۱۸۳

ميركي

هيمن

عارف

۸۱

ريگي

يارمحمد

مجيد

۱۸۴

ميرويسي

ادريس

هادي

۸۲

ريگي

اسماعيل

دادمحمد

۱۸۵

نادري

احسان

يعقوب

۸۳

ريگي نو

منصور

عيدمحمد

۱۸۶

ناروئي

احمد

نورمحمد

۸۴

رئيسي

نورمحمد

عبدالحكيم

۱۸۷

ناروئي

امان اله

كريم

۸۵

رئيسي

شبير

نظيراحمد

۱۸۸

ناروئي مرادي

محسن

خان محمد

۸۶

زارعي

پوريا

حميد

۱۸۹

نجفي

محمد

عيسي

۸۷

زرفشان

محمدجواد

محمدرضا

۱۹۰

نداف زاده

احمد

جلال

۸۸

زرگري

اميرحسين

عبدالرحمان

۱۹۱

نصيري فارسي

محمد

محمدقلي

۸۹

زينلي سنگاني

ناصر

فيض محمد

۱۹۲

نظري

سعيد

حسين

۹۰

ساعدي

ابراهيم

صبيح

۱۹۳

نظري

عليرضا

كاظم

۹۱

سپاهي

عبدالحق

اسحق

۱۹۴

نعمتي

اكبر

عمران

۹۲

سپهري

مصطفي

عمر

۱۹۵

نعمتي نادرگلي

علي

بلال

۹۳

سجادي

جهانگير

محمد

۱۹۶

نوده

حسين

محمد

۹۴

سعادتي

يونس

سلطانعلي

۱۹۷

نوروزي

علي

حسن رضا

۹۵

سعيد

محمد

احمد

۱۹۸

وفائي خالص

اميد

صادق

۹۶

سليمان نيا

عليرضا

محمدعلي

۱۹۹

وكيلي

محسن

محمد

۹۷

سليماني

عليرضا

نصرت الله

۲۰۰

وكيلي

محمدعلي

رمضان

۹۸

سواري

علي

رحيم

۲۰۱

ولي نژاد

صباح

محمدرحيم

۹۹

سيفي

عليرضا

حسن

۲۰۲

هاديزاده عنبران

محمدهادي

علي

۱۰۰

سيفي

علي اكبر

علي

۲۰۳

هاشمي

سيدمرتضي

سيدصالح

۱۰۱

شاهدوست

رضا

محمدبخش

۲۰۴

هاشميان

علي

حسن

۱۰۲

شاهسوني

ميثم

محمدرضا

۲۰۵

يارمهرابادي

الياس

غلامرسول

۱۰۳

شاهمرادي زواره

سيدعليمحمد

سيدرضا

۲۰۶

يدايي كلوانق

حميد

ستار

 

داوطلبان مرد دارنده مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

۱

اصل عباسي

علي

محمدامين

۲

بادپا

عبدالغفور

اسماعيل

۳

بوعذار

احمد

عباس

۴

چاري زهي

عمر

قادربخش

۵

دامني

الهي بخش

اورنگ

۶

داوريان

محمد

احمد

۷

دهشيري

عليرضا

احمد

۸

ساكي

احمد

داغر

۹

شيهك زهي

سليم

محمدامين

۱۰

طباطبايي اصل

سيدحيدر

سيدحسين

۱۱

عليزاده

بختيار

مختار

۱۲

فرخاري

رضا

جلال

۱۳

قريشي

سيدكمال

سيدمحمد

۱۴

قنبرزهي

ميرزا

ميرمحمد

۱۵

مشتاقي نسب

علي

محمد

۱۶

موسوي

سيدمجتبي

سيدناصر

 

به اشتراک بگذارید :