فراخوان دریافت نظرات و اعتراضات به مسابقات قرآن

گروه مسابقات ــ کمیته نظارت و ارزیابی ستاد عالی هماهنگی مسابقات اقدام به انتشار فراخوان دریافت نظرات مخاطبان در مورد مسابقات قرآن کریم کشور کرده است.

به گزارش ایکنا؛ کمیته نظارت و ارزیابی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور به منظور استفاده حداکثری از نظرات، پیشنهادات و اعتراضات احتمالی مخاطبان این حوزه در خصوص مسابقات قرآن کریم، اقدام به انتشار یک فراخوان کرده است.
بر اساس این فراخوان افرادی که در حوزه فعالیت‌های قرآنی و به خصوص مسابقات قرآن کریم حضور داشته و مخاطب این عرصه هستند، می‌توانند نظرات یا اعتراضات خود در مورد همه مسابقاتی که در کشور برگزار می‌شود برای پیگیری بیشتر به این کمیته اعلام کنند.
مخاطبان می‌توانند از طریق ایمیل setad.amq.n@gmail.com و شماره تلگرام ۰۹۰۲۶۵۰۲۳۳۱ نسبت به بیان نظرات، پیشنهادات و اعتراضات احتمالی خود اقدام کنند.

به اشتراک بگذارید :