موافقت مؤسسات؛ شرط اساسی ادغام اتحاديه‌های مؤسسات و تشكل‌های قرآنی

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در print

به گزارش روابط عمومی سازمان دارالقرآن الكريم، حسين بهبودی، مدير امور استان‌ها و تشكل‌های قرآنی سازمان دارالقرآن الكريم در رابطه با ادغام اتحاديه‌های كشوری مؤسسات و تشكل‌های قرآنی با اشاره به موضع كاملاً شفاف و روشن سازمان كه پيرو همان مواضع قبلی است، افزود: از آنجايی كه اخيراً مباحثی در مورد ادغام اتحاديه‌های مؤسسات و تشكل‌های قرآنی به نقل از سازمان تبليغات اسلامی مطرح شده است، بايد گفت چنين مسئله‌ای وجود ندارد و مواضع سازمان تبليغات اسلامی در اين زمينه كاملا مشخص و بارها از سوی مسئولان سازمان عنوان شده است.


وی ادامه داد: سازمان تبليغات اسلامی عموم مؤسسات و اتحاديه‌های قرآنی را كاملاً مردمی می‌داند و تصميم‌گيری در رابطه با ادغام و برخی مسائل مرتبط را معطوف به تصميم مؤسسات قرآنی مردمی می‌داند و نقش سازمان، صرفا وظيفه حمايت، هدايت و نظارت به منظور رعايت حقوق مؤسسات است.


مدير امور استان‌ها و تشكل‌های قرآنی سازمان دارالقرآن تصريح كرد: طبق قوانين جاری و ضوابط مربوطه همچنين اساسنامه اتحاديه مؤسسات قرآنی ـ مردمی، شرط اول در رابطه با تغيير شخصيت حقوقی اتحاديه و ادغام آن با ساير اشخاص حقوقی در صلاحيت مجمع عمومی اتحاديه‌ است. قاعدتاً تصميم‌گيری در اتحاديه تشكل‌های قرآنی نيز بايد اينچنين باشد.


وی ادامه داد: در نتيجه ابتدائاً اين مؤسسات قرآنی ـ مردمی هستند كه در رابطه با ورود به اين بحث بايد موافقت خود را اعلام كنند.


از سوئی ديگر بحث در خصوص ادغام مستلزم توجه و تبيين برخی مسائل از قبيل شرايط اعضاء اتحاديه مدغم، نحوه عضوگيری، ويژگی‌های مديران، نحوه انتخاب آنها، نقش اتحاديه‌های استان‌ها، دستگاه ناظر و ساير مسائل پيش رو است.


موضوعاتی جدی كه از همان روز اول دامنگير اتحاديه مدغم خواهد بود و چه بسا مستوجب چالش‌هائی شود كه ادامه راه را غير ممكن سازد. بدليل آنكه تعاريف فوق و ضوابط حاكم بر آنها در دو دستگاه ناظر و اساسنامه دو اتحاديه متفاوت بوده و طبعاً هر مجموعه نيز دلايلی برای تعاريف خود داشته و اعضاء نيز با همين رويكردها تأسيس و به عضويت اتحاديه ها درآمده‌اند، چگونه می‌شود در شرايطی موضوع ادغام اتحاديه‌های كشوری را مطرح ساخت در حالی كه تعاريف و ضوابط حاكم بر تأسيس مؤسسات و اتحاديه‌ها در مراجع صدور مجوز متفاوت از هم است.


اين تعاريف حتی در اساسنامه اتحاديه‌ها هم متفاوت است، به‌عنوان مثال وفق اساسنامه اتحاديه مؤسسات قرآنی ـ مردمی تمامی مؤسسات پس از اخذ پروانه فعاليت از سازمان تبليغات اسلامی با رعايت ضوابط می‌توانند، عضو اتحاديه استان شده و بالتبع به عضويت اتحاديه كشور درآيند ولی وفق اساسنامه اتحاديه تشكل‌های قرآنی كشور، عضو به مؤسسه‌ای گفته می‌شود كه بايد اولاً غير انتفاعی بوده و ثانياً حداقل دو سال سابقه فعاليت داشته باشند!


لذا به‌نظر می‌رسد در شرايط فعلی اهتمام بابت هماهنگی بين اتحاديه‌ها در مسائل مورد علاقه، مقدم و پيش نياز موضوع ادغام است؛ هماهنگی و همكاری اكسير مفقوده‌ای بوده كه تاكنون به آن كمتر پرداخته شده و جهش يكباره از اين موضع به ادغام بدون هيچ مقدمه و تجربه همكاری و شناخت اهم رويكردها و دغدغه‌های هم، نتايج مطلوبی نخواهد داشت. البته در سطح دستگاه‌های ناظر هم همين هماهنگی بايد بوجود آيد كه اميدواريم دوستان ما در وزارت ارشاد بيش از پيش به اين موضوع عنايت كنند.


بهبودی با تأكيد بر اينكه سازمان با اصل ادغام مخالفتی ندارد ولی ابتدائا قائل به تبيين و شفاف سازی در رابطه با پرسش‌های فوق‌الذكر است، گفت: تا آنجا كه ما مطلع هستيم مجمع عمومی اتحاديه مؤسسات قرآنی ـ مردمی قبلاً چند جلسه با موضوع بررسی طرح ادغام اتحاديه موسسات و تشكل‌های قرآنی برگزار نموده و در هر مرتبه اين طرح با رأی قريب به اتفاق مؤسسات رد شده است.


در كل تا زمانی هم كه رأی مؤسسات تغيير نيابد سازمان تبليغات اسلامی بر خلاف آن عمل نخواهد كرد، از سوئی ديگر اتحاديه كشوری مؤسسات قرآنی تحت نظارت سازمان به‌صورتی نظام‌مند تشكيل يافته است. يعنی ابتدا مؤسسات قرآنی ـ مردمی شكل و سامان يافتند و پس از آن اتحاديه‌های استان‌ها توسط خود مؤسسات هر استان تشكيل شدند و در نهايت اتحاديه كشور نيز با رأی نمايندگان اتحاديه‌های استان‌ها تأسيس و فعال شد.


لذا اين اتحاديه پايگاهی كاملاً مردمی و ريشه‌هايی مستحكم در اقصی نقاط كشور دارد، تا جائی كه بسياری از مؤسسات قرآنی مردمی تحت نظارت وزارت ارشاد نيز عضو اتحاديه‌های استانی و كشوری بوده با رأی نمايندگان مؤسسات به عضويت هيأت مديره‌ها نيز درآمده‌اند.


وی اظهار كرد: سازمان به عنوان مرجع ساماندهی موسسات قرآنی ـ مردمی وظايفی بر عهده دارد و بايد در حد توان به نحو شايسته آنها را انجام دهد؛ خاصه اينكه اين وظايف از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمين تأييد و ابلاغ و تكليف شده است. لذا پاسداری از مأموريت‌های سازمان يك تكليف قانونی و شرعی است و تا زمانی هم كه مطابق با اساسنامه اين سازمان، شخص مقام معظم رهبری، مأموريت ساماندهی مؤسسات را از سازمان نگيرد سازمان به طور جدی در خصوص استمرار و صيانت از اين مأموريت اقدام خواهد كرد.


بهبودی ادامه داد: بدون اينكه در اين زمينه مانعی برای انجام تكليف دستگاه‌های ديگر به‌وجود آورد، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، حجت‌‌الاسلام والمسلمين سيدمهدی خاموشی نيز به كرّات تأكيد فرموده‌اند، كه سازمان تبليغات اسلامی در انجام مأموريت‌های خود كوتاهی نخواهد كرد.


بهبودی در بخش ديگری از سخنان خود افزود: در جامعه قرآنی مشكلات، موانع و چالش‌هايی داريم كه قابل انكار نيست و منحصر به جامعه قرآنی هم نيست و در ساير حوزه‌های ديگر اجتماعی نيز مشكلات مشابهی وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد كه برخی‌ها موانع و چالش‌های موجود در اين عرصه را به وجود دو اتحاديه نسبت می‌دهند و برای فرار از پاسخ به افكار عمومی و جبران كم‌كاری‌ها و ناكارآمدی‌ها در رفع مشكلات مؤسسات، به‌طور مكرر اينگونه القاء می‌كنند كه اگر اتحاديه مدغم داشته باشيم تمام مشكلات حل می‌شود.


وی ادامه داد: فرآيند ادغام دو مجموعه مردمی كاملاً در قوانين و مقررات جاری معين شده است و نبايد از آن بعنوان ابزار تبليغاتی استفاده كرد، به همين دليل هم است كه حجم كار صورت گرفته بسيار كمتر از مصاحبه‌های مربوطه است.


حسين بهبودی با اشاره به اينكه امروزه با تشكيل شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تجميع دستگاه‌های قرآنی در اين شورا تلاش می شود با هم‌انديشی، تبادل نظر، كارشناسی و شورايی كردن موضوع، ضمن هماهنگی دستگاهها در مسائل كلان و سياست گذاری امور مختلف قرآنی از موازی كاری در اين امور جلوگيری شود كه اگر اين امر ميسر شود، بسياری از مشكلات كلان اين حوزه برطرف خواهد شد. لكن در عرصه اجرا ، موازی كاری لزوماً ناپسند نيست و معمولاً هم نمی تواند امور اجرا قائم به شخص باشد. موازی كاری در امور اجرايی موجب توسعه و تعميق كار‌ها شده و بهرمندی از ظرفيت‌های موجود در كشور را افزايش خواهد داد و در خصوص اتحاديه های كشوری موجود نيز تاكنون چنين بوده است و هر كدام از اتحاديه ها توانسته اند با توان و ظرفيت در دسترس خود، ثمرات و بركاتی را نصيب تشكلهای قرآنی نمايند كه قطعاً در صورت واحد بودن، اين بركات حاصل نمی¬شد. معهذا سازمان تبليغات اسلامی در صورت توافق مؤسسات قرآنی مردمی و رعايت ضوابط و مقررات جاری، هيچ مخالفتی با ادغام اتحاديه‌ها ندارد.


: iqna

بازدیدها: 0

کانال موسسه قرآن و نهج البلاغه را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.

برای ورود به مدرسه کلیک کنید