معادل‌سازی جای متناسب‌سازی را در آموزش قرآن استثنايی گرفته است

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در print

كريم دولتی، رئيس دانشكده علوم و فنون قرآن، با بيان اين مطلب گفت: در حوزه آموزش قرآن به افراد استثنايی همواره اين فرض بايد رعايت شود كه آنها نيز مانند ساير افراد حق يادگيری قرآن و بهره‌مندی از اين كتاب هدايتگر و روشنی‌بخش را دارند و ارائه آن مانند ساير آموزش‌ها به افراد استثنايی لازم و ضروری است.


وی ادامه داد: البته در اين زمينه نخستين مسئله‌ای كه مطرح می‌شود اين است كه محتوای آموزشی ارائه شده به آنها در حوزه قرآن‌آموزی بايد عيناً همان چيزی باشد كه به افراد عادی ارائه می‌شود؟ و يا بايد بخشی همانند و معادل با آن باشد و بخشی ديگر متناسب با شرايط زندگی آنها؟


محتوای قرآنی برای آموزش فرد نابينا هيج تفاوتی با يك فرد عادی ندارد


اين كارشناس قرآنی تصريح كرد: قدر مسلم در مواجهه با گروهی از افراد استثنايی همانند نابينايان كه هيچ نقصی به غير از بينايی ندارند بايد محتوای قرآنی با همان كيفيت و حجم كمی ارائه شود كه البته در اين مقام نابينايان با استفاده از تكنيك‌ها و روش‌هايی همچون خط بريل توانايی يادگيری قرآن در هر يك از ابعاد تخصصی آن را حتی بيشتر از افراد عادی نيز دارا هستند.


دولتی با اشاره به اينكه در امر آموزش قرآن به افراد استثنايی ديگر كه از درجه معلوليت حاد‌تری رنج می‌برند نيز ديدگاهی جمعی داريم و می‌خواهيم همان شيوه‌ای را كه مثلاً در مورد افراد نابينا اجرا می‌شود را پياده كنيم گفت: هيچ نيازی به ارائه قرآن به همان كيفيت مثلاً برای افراد دچار كم‌توانی و يا معلوليت ذهنی نيست چرا كه آنها قادر به خواندن قرآن نيستند كه حال ما توقع داشته باشيم چون اين امر در مورد افراد عادی و نابينا محقق می‌شود پس می‌توان معادل‌سازی كرده و محتوای آموزشی را مستقيم وارد روند يادگيری آنها بكنيم.


وی در ادامه گفت: قطعاً نقص در يكی از اندام‌های حسی در افراد استثنايی موجب تمركز توان حسی در عضو سالم وی خواهد شد و بايد مسئولان برنامه‌ريز آموزشی برای اين افراد در حوزه آموزش قرآن به شناسايی درست اندام‌های حسی سالم اين افراد كه از توان گيرايی و ادراكی قابل‌توجهی هم برخودار هستند دست‌زده و آموزش قرآن را با توجه به اين قابليت متناسب‌سازی كنند و به طور مثال برای يك فرد نابينا به جای اصرار برای استفاده از خط بريل برای روخوانی قرآن با استفاده از فايل‌های صوتی قرائت قاريان ممتاز زمينه را برای حفظ و قرائت مطلوب قرآن مهيا سازند.


تعامل سازمان‌های قرآنی برای آموزش قرآن به افراد استثنايی مستمر و سازنده نيست


دولتی با انتقاد از عدم تعامل مؤثر ميان دستگاه‌های متولی آموزش عمومی و استثنايی قرآن با هم گفت: در اين حوزه متأسفانه يا شاهد عدم تعامل ميان نهادها و سازمان‌های تخصصی قرآنی هستيم و يا در صورت برقراری، اين ارتباط يا استمرار ندارد و يا سازنده نيست در حاليكه جذب آراء و نظرات و راهكارهای كارشناسی از سوی سازمان‌های ذيربط در زمينه آموزش قرآن به ويژه برای افراد استثنايی و اجرا شدن آن در سازمان‌هايی همچون سازمان بهزيستی و سازمان آموزش و پرورش استثنايی لازم و ضروری است.


وی در پايان گفت: البته دو سازمان متولی امر آموزش به افراد استثنايی نبايد در اين زمينه موضعی منفعل داشته باشند بلكه بايد با توجه به ارتباط مستقيم با افراد استثنايی با شرايط متفاوت، مشكلات آنها را استخراج كرده و با پيش‌فرض‌هايی به گفت‌و‌گو با كارشناسان قرآنی نشسته و از آنها در تبيين راهكارها و راه‌حل‌های مؤثر آموزشی طلب كنند.


: iqna

بازدیدها: 2

کانال موسسه قرآن و نهج البلاغه را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.

برای ورود به مدرسه کلیک کنید